Asianajotoimisto Fortis palvelee, konsultoi ja ratkaisee

 

Asianajotoimisto Fortis on keskittynyt kokonaisvaltaiseen ongelmanratkaisuun.

Oli kyseessä sitten yritysten riskienhallinta, sopimukset, työoikeus tai vaikka riita-asia, Fortis on asiantunteva lakitoimisto auttamaan, konsultoimaan ja kehittämään.

Vakuutusoikeus

Saitko väärän korvauspäätöksen? Tiedätkö, mitä vakuutuksesi korvaa? Soveltaako vakuutusyhtiö korvausehtoja väärin?

Työoikeus

Ovatko työsopimukset oikein tehty? Missä tilanteissa työntekijän voi irtisanoa? Miten lomauttaminen tapahtuu?

Rikosasiat

Asianomistajana rikosasiassa? Miten toimitaan? Mitä yksityisoikeudelliset vaatimukset tarkoittavat?

Vahingonkorvausoikeus

Miten toimitaan, kun vahinko tapahtuu? Kuka korvaa rikkoutuneen tuotteen?

Sopimusoikeus

Mitä olet tosiasiassa sopimassa ja millä ehdoin? Mitä tulee ottaa huomioon ennen kuin allekirjoitat?

Perhe- ja perintöasiat

Saavatko lapsesi riittävää elatusapua? Miten kuolinpesä jaetaan? Miten yhteisomistussuhde puretaan?

Kuljetus ja huolinta

Miten varmistat, että kuljetussopimukset ja riskienhallinta ovat ajan tasalla? Ovatko PSYM-ehdot on liitetty oikealla tavalla?

Hankinta-asiat ja kilpailu

Hävisitkö kilpailutuksessa? Tekikö hankintayksikkö väärän ratkaisun? Miten laadit oikean tarjouspyynnön?

Oikeudenkäynnit

Saitko haastekirjeen? Eikö riita ratkea sopimalla? Mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu?

Ratkaise ongelmiin, riskienhallintaan ja riitoihin liittyvät kysymykset asiantuntevan asianajajan kanssa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!