Rikosasiat

Milloin tarvitset asianajajan? Mitä rikosoikeudenkäynnissä tapahtuu? Mikä on esitutkinta? Miten toimin, jos yritykseni joutuu tilanteeseen, johon liittyy rikos?

Asianajotoimisto Fortis Oy tarjoaa ensiluokkaiset lakipalvelut ja taitavat asianajajat rikosasioissa. On tärkeää, että ammattitaitoinen asianajaja perehtyy tilanteeseen ja valvoo etujasi.

”Kenenkään oikeuksia ei saa polkea. Ja olen edelleen samaa mieltä”, Asianajotoimisto Fortiksen perustaja ja omistaja Miina Vuorela sanoo.

Hän on asianajaja ja varatuomari.

MILLOIN TARVITSET ASIANAJAJAN?

Rikosasioissa asianajaja tarvitaan aina omien oikeuksien puolustamiseen – olit sitten uhri tai epäilty tekijä. Ota yhteyttä asianajajaan heti.

On tärkeää olla yhteydessä asianajajaan jo ennen poliisikuulustelua. Asianajaja valvoo, että tutkinta pysyy oikeilla raiteillaan ja että sinun etusi toteutuu. 

Jos yritys joutuu tilanteeseen, johon liittyy rikos, kannattaa aina olla välittömästi yhteydessä asianajajaan. Jo rikosilmoituksen tekemisessä tarvitaan asianajajan asiantuntemusta.

Mitä rikosoikeudenkäynnissä tapahtuu?

Rikosoikeudenkäynnissä syyttäjä hakee rikosasiasta syytetylle rikoslain mukaista rangaistusta tekemästään teosta.

Oikeudenkäynnin alkaessa todetaan paikallaolijat (asianomistaja, syyttäjä, syytetty, todistajat). Sen jälkeen syyttäjä esittää vaatimuksensa ja mahdollisesti rikoksen asianomistajan vaatimukset ja perustelee ne. Jos asianomistajan asianajaja esittää vahingonkorvausvaatimuksia, hänelle annetaan syyttäjän jälkeen puheenvuoro.

Tämän jälkeen kuullaan syytettyä, joka joko myöntää tai kiistää syytteen ja vahingonkorvausvaatimukset. Sitten kuullaan todistajia, asianomistajia ja viimeisenä syytettyä.

Lopuksi syyttäjä ja rikosasian osapuolet esittävät omat käsityksensä siitä, mitä on esitetty ja miten asiassa heidän mielestään pitäisi tuomita.

Mikä on esitutkinta?

Poliisi suorittaa esitutkinnan rikosilmoituksen jälkeen. Esitutkinnassa poliisi tutkii, mitä on tapahtunut ja minkälaisia vahinkoja on syntynyt. Tutkinta tapahtuu rikoksen osapuolien ja todistajien kuulemisen (kuulustelu) ja todistusaineiston hankkimisen avulla.

Esitutkinnan päätyttyä poliisi kokoaa yleensä kertyneen materiaalin esitutkintapöytäkirjaksi ja toimittaa aineiston syyttäjälle. asianomistajalla ja rikoksesta epäillyllä on oikeus saada jäljennös esitutkintapöytäkirjasta.

Mitä yksityisoikeudelliset vaatimukset tarkoittavat?

Termillä asianomistaja viitataan rikoksen uhriin tai jollakin tapaa rikoksesta kärsineeseen henkilöön tai yritykseen. Rikoksen seurauksena asianomistaja kärsii yleensä jotain vahinkoja, kuten esinevahingot, henkilövahingot (esimerkiksi kipu, särky ja kärsimys) ja taloudelliset vahingot (koskettavat yleensä yrityksiä).

Rikoslaki

ota yhteyttä

Miina Vuorela

Asianajaja, varatuomari, Fortiksen perustaja