mikä on asianajotoimisto?

Asianajotoimisto ei ole mikä tahansa apukonttori, vaan laillinen ja valvottu asiantuntija.

Toimintaan vaaditaan Suomen Asianajajaliiton lupa. Asianajotoiminta on lailla säädeltyä. Näin varmistetaan, että oikeusvaltio-periaatteet toteutuvat ja asiakkaan oikeudet suojataan.

Vain Asianajajaliiton hyväksymät toimijat saavat käyttää asianajotoimisto-nimikettä. Asianajotoimisto saa harjoittaa vain asianajotoimintaa ja sitä välittömästi palvelevaa toimintaa. Omistajia voivat olla vain asianajajat.

Vaatimukset takaavat, että asianajotoimistossa työskentelee taitavia ja kokeneita asianajajia. Heillä on salassapitovelvollisuus ja vastuuvakuutus mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi.

Asiakkaan etujen valvominen on keskiössä asianajotoimistossa. Palvelun luotettavuus ja laatu turvataan korkealla ammattitaidolla. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hän voi valittaa asianajoliittoon.

Asianajotoimisto eroaa merkittävästi lakitoimistosta. Asianajotoimistot ovat valvottuja ja suojattuja, kun taas lakitoimiston tai lakiasiaintoimiston voi perustaa kuka tahansa.

Meillä Asianajotoimisto Fortiksessa on tärkeää, että saamme toimia luotettavasti ja käyttää parhaan ammattitaitomme asiakkaan tilanteen edistämiseen. Työmme perustuu aitoon asiantuntemukseen ja vankkaan kokemukseen.

Asianajajaliitto

Laki asianajajista