Oikeudenkäynnit ja riidat

Miten toimit, jos saat haasteen? Mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu? Milloin tarvitset asianajajaa?

Asianajotoimisto Fortis Oy on paras tuki ja turva oikeudenkäyntiin. Perehdymme ja selvitämme asiat. Huolehdimme, että sinun etusi otetaan huomioon.

”Olen rohkea riitelijä, mutta useimmiten sovinto tuottaa järkevimmän tuloksen. Silloin kun sovittelu ei suju, edetään määrätietoisesti tuomioistuinkäsittelyyn. Asianajaja on myös selkeyttäjä ja suomentaja. Kerron, miten tuomioistuinprosessi etenee, ja miten sinun oikeusturvasi huomioidaan. Lisäksi selvitän mitä sopimukset, lait ja asetukset käytännössä tarkoittavat”, asianajaja ja varatuomari Miina Vuorela kertoo. Hän on Asianajotoimisto Fortiksen perustaja ja omistaja.

Sait haasteen oikeudenkäyntiin. Miten toimit?

On tärkeää olla yhteydessä asianajajaan. Yleensä tuomioistuin kehottaa vastaamaan kirjallisesti kanteeseen tai syytteeseen tai saapumaan oikeuden istuntoon. Asianajotoimisto Fortis perehtyy ja selvittää asian.

MILLOIN TARVITSEt ASIANAJAJAA?

Heti kun tarvitset apua ja viimeistään silloin kun saat haasteen. Kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä asianajajaan, jotta haasteeseen voidaan vastata määräajassa. Muutoin on vaara, että saat yksipuolisen tuomion. Silloin sinun oikeutesi ei toteudu.

Kuka maksaa asianajokulut?

Viime kädessä jokainen vastaa itse asianajokuluistaan. Monilla on kuitenkin oikeusturvavakuutus, joka kattaa yrityksen tai yksityishenkilön asianajokulut – ainakin osittain.

Mikäli oikeusturvavakuutusta ei ole, yksityishenkilöt voivat olla oikeutettuja oikeusapuun. Silloin valtio maksaa osaksi tai kokonaan asianajokulut. Lisäksi tuomioistuin voi velvoittaa vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulusi, mikäli sitä on vaadittu, ja asia ratkaistaan sinun hyväksesi.

Asianajotoimisto Fortis huolehtii puolestasi oikeusturvavahinkoilmoituksen ja oikeusapuhakemuksen tekemisestä.

Kuinka kauan oikeudenkäynti kestää?

Oikeusprosessin kesto riippuu monesta asiasta ja jokainen oikeusjuttu on aina yksilöllinen. 

Riita-asioissa varsinainen tuomioistuimessa tapahtuva prosessi kestää keskimäärin 9 kuukautta. Käräjäoikeuden jälkeen prosessi voi vielä jatkua hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. Silloin rikos- tai riitaprosessi voi venyä monien vuosien mittaisiksi.

ota yhteyttä

Miina Vuorela

Asianajaja, varatuomari, Fortiksen perustaja