Vahingonkorvaukset

Miten toimitaan, kun vahinko tapahtuu? Kuka maksaa vahingonkorvaukset? Toimiiko yrityksen alihankkija oikein?

Vahingot ja niihin liittyvät kysymykset tai riidat ratkeavat vahingonkorvaus- ja sopimusoikeuden asiantuntijan, asianajaja, varatuomari Miina Vuorelan kanssa.

”Työskentelin pitkään Vakuutusyhtiö Fenniassa kuljetusoikeusjuristina, kaikkien vakuutuslajien korvauslakimiehenä sekä yhtiölakeihin ja it-sopimuksiin erikoistuneena asianajajana. Hallitsen erinomaisesti yritysten sopimusketjut ja niiden vastuut, ja olen perehtynyt myös rakennusalan YSE-urakkasopimuksiin. Vahingonkorvauslain tunnen paremmin kuin omat taskuni”, asianajaja Miina Vuorela kertoo.

ennakoi ja varaudu

Osaava lainopillinen neuvonantaja ja taitava lakimies auttaa yritystä jo ennen kuin ongelmia edes on.

”Osaava asianajaja on erittäin hyvä kumppani myös niissä tilanteissa, kun ei vielä ole minkäänlaisia ongelmia. On tärkeää, että asianajaja katsoo sopimukset läpi ja auttaa ennaltaehkäisemään pulmatilanteita”, lakimies ja varatuomari Miina Vuorela sanoo.

Esimerkiksi oikein laaditut sopimukset säästävät aikaa, rahaa ja vaivaa. Riskienhallinta ja toimintakulttuuri ovat olennainen osa menestyvää liiketoimintaa.

On tärkeää huomata, että myös sopimuskumppaneiden välillä voidaan rajoittaa vastuuta eri tavoin.

”Yleisiin sopimusehtoihin sisältyy voimakkaita vastuunrajoituslausekkeita ja niitä kannattaa käyttää myös kahden toimijan välisissä sopimuksissa. Vastuunrajoituslausekkeet auttavat tehokkaasti ennakoimaan riskin. Esimerkiksi konsulttitoiminnan vastuuehdoissa rajataan konsultin vastuu toimeksiannosta saatavaan palkkion määrään”, Miina vinkkaa.

ota yhteyttä

Miina Vuorela

Asianajaja, varatuomari, Fortiksen perustaja