Päätökset ja niistä valittaminen

Miten toimin, jos en ole tyytyväinen viranomaisen tai virkamiehen päätökseen? Miten voin vaikuttaa ja tuoda oman näkökulmani esiin?

Asianajotoimisto Fortis auttaa muutoksenhaussa. Meillä on siihen vaadittava tieto, taito ja kärsivällisyys!

”Jos viranomaisen tekemä päätös vaikuttaa väärältä, siihen voi ja kannattaa hakea muutosta asianajajan avustuksella. Me asianajotoimisto Fortiksessa tiedämme, miten saat oman näkökulmasi esiin ja miten voit vaikuttaa päätökseen”, Fortiksen asianajaja ja varatuomari Miina Vuorela sanoo.

olemme saaneet valituksilla toivottuja muutoksia

Lähtökohtaisesti viranomaisen päätökseen tulee aina liittää muutoksenhakuohjeet. Jos niitä ei ole, tulee ne pyytää viranomaiselta.

Tämän jälkeen asian ratkaisseelle taholle laaditaan oikaisuvaatimus, jolloin tehty päätös otetaan uudelleen käsittelyyn. Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin vastakkainen näkökulma ja sen perustelut.

Mikäli päätös pysyy muuttumattomana oikaisuvaatimuksesta huolimatta, tehdään päätöksestä valitus toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle. Asianajotoimisto Fortis tekee sekä oikaisuvaatimukset että valitukset ammattitaitoisesti ja taitavasti.

”Viranomaisen tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja kohdella kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti. Meillä on Fortiksessa paljon kokemusta menestyksekkäästä valittamisesta, jossa alkuperäiseen päätökseen on saatu muutos”, Miina Vuorela kertoo.

Yritykset joutuvat monesti hakemaan muutoksia viranomaisten päätöksiin, jotka koskevat ympäristöä, maankäyttöä, verotusta ja rakentamista. Asianajotoimisto Fortis on kokenut ja osaava valituksien laatija, joka auttaa muutosten aikaansaamisessa.

ota yhteyttä

Miina Vuorela

Asianajaja, varatuomari, Fortiksen perustaja