SOPIMUSOIKEUS

Mitä olet tosiasiassa sopimassa ja millä ehdoin? Mitä tulee ottaa huomioon ennen kuin allekirjoitat?

Sopimukset ja niihin liittyvät kysymykset tai riidat ratkeavat sopimusoikeuden asiantuntijan, asianajaja, varatuomari Miina Vuorelan kanssa.

Oikein laaditut sopimukset säästävät aikaa, rahaa ja vaivaa. Olen myös sopimusten selkeyttäjä ja suomentaja. Kerron, mitä sopimukset, lait ja asetukset käytännössä tarkoittavat, asianajaja, lakimies Miina Vuorela sanoo.

Ota yhteyttä Riskienhallinta Minä olen Miina