Sopimukset

Mitä olet tosiasiassa sopimassa ja millä ehdoin? Mitä tulee ottaa huomioon ennen kuin allekirjoitat?

Sopimukset ja niihin liittyvät kysymykset tai riidat ratkeavat sopimusoikeuden asiantuntijan, asianajaja, varatuomari Miina Vuorelan kanssa.

”Oikein laaditut sopimukset säästävät aikaa, rahaa ja vaivaa. Olen myös sopimusten selkeyttäjä ja suomentaja. Kerron, mitä sopimukset, lait ja asetukset käytännössä tarkoittavat”, asianajaja, lakimies Miina Vuorela sanoo.

OSAAVA LAKIMIES NEUVOO SOPIMUKSISSA JA NIIHIN LIITTYVÄSSÄ RISKIENHALLINNASSA

Joskus sopimuksen sisältöön voi yrittää vaikuttaa, vaikka sopimusosapuolena olisikin jokin kansainvälinen suuryritys. Riskien kartoittamisen jälkeen voi pyrkiä esimerkiksi vakuutusturvan saamiseen.

Pitääkö oman yrityksen sopimuksista ja riskienhallinnasta olla huolissaan?

”Pitää, koska jos ei ole tarkkana, riski kaatuu yrityksen niskaan, kun vakuutusturva ei riitäkään tai on sovittu riskin kantamisesta yksin”, asianajaja Miina Vuorela toteaa.

Sopimusoikeus on hänelle tuttua arkipäivää. Asianajotoimisto Fortis tarjoaa laajan valikoiman sopimusoikeuteen liittyviä palveluja: sopimusten läpikäynti, kommentointi, laadinta ja riskien kartoitus.

Mitä tulee ottaa huomioon ennen kuin allekirjoitan sopimuksen?

Kiinnitä ensin huomiota siihen, millaista sopimusta olet solmimassa ja mikä merkitys sopimuksella on sinulle. Mitä riskejä sopimus sisältää? Kuka tai ketkä kantavat vastuun? Aina on myös tarkastettava, miten sopimussuhteen voi päättää.

Asianajotoimisto Fortis on erikoistunut sopimuksiin ja neuvoo sinua järkevien ja reilujen sopimusten tekemisessä.

ota yhteyttä

Miina Vuorela

Asianajaja, varatuomari, Fortiksen perustaja