Työsopimukset ja muut työoikeuden asiat

Onko työsopimukset tehty oikein? Missä tilanteissa työntekijän voi irtisanoa? Miten lomauttaminen tapahtuu?

Työoikeus ja siihen liittyvät kysymykset tai riidat ratkeavat työoikeuden asiantuntijan, asianajaja, varatuomari Miina Vuorelan kanssa.

”Ennaltaehkäisy on olennaista. Moni säästää suuret summat rahaa, valtavasti vaivaa ja hillittömästi harmia, kun antaa asiantuntevan lakimiehen neuvoa etukäteen”, asianajaja Miina Vuorela toteaa.

Meille Asianajotoimisto Fortiksessa on kertynyt paljon kokemusta työ- ja virkasopimusasioiden ratkomisesta. Monesti autamme organisaatiouudistusten ja muutosneuvotteluiden yhteydessä tai ratkomme lainvastaisia irtisanomistilanteita.

Missä tilanteissa työntekijän voi irtisanoa?

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän joko A) tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai B) henkilökohtaisista syistä.

Vaihtoehto A on mahdollinen silloin, kun työnantajalla ei enää ole tarpeeksi työtä tarjolla. Vaihtoehto B:n kanssa on oltava erittäin tarkkana. Kannattaa konsultoida Asianajotoimisto Fortiksen asianajajaa, jotta osaat toimia oikein.

Käytännössä henkilökohtainen syy voi olla lain tai työsopimuksen vastainen teko, muu sopimaton käyttäytyminen tai se, ettei työntekijä jostain syystä suoriudu enää työtehtävistään. Jos perusteet täyttyvät, on ensin annettava varoitus ja työntekijää on kuultava.

Huolimaton irtisanominen voi johtaa riitaan ja mittaviin korvausvaateisiin.

Miten lomauttaminen tapahtuu?

Yrityksissä, joissa on enintään 19 työntekijää, on työnantajan saatuaan lomautustarpeen tietoonsa esitettävä viipymättä työntekijöille tai heidän edustajalleen lomauttamista koskeva ennakkoselvitys.

Ennakkoselvityksestä on ilmettävä lomautuksen peruste, arvioitu laajuus, toteuttamistapa, alkamisajankohta ja arvioitu tai tiedossa oleva kesto. Ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu, on työntekijälle ilmoitettava asiasta 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Jos yrityksellä on vähintään 20 työntekijää, sovelletaan yhteistoimintamenettelylakia, ja silloin yrityksen on järjestettävä yt-neuvottelut.

Kysy lisää, Asianajotoimisto Fortis tietää!

 

Onko työsopimukset tehty oikein?

Asianajotoimisto Fortis on asiantunteva ammattilainen tarkistamaan jo tehdyt sopimukset ja neuvomaan uusien tekemisessä. Älä epäröi, vaan varmista, että toimit oikein.

”Me Fortiksessa osaamme tarkistaa, ettei työsopimukseen ole lisätty esimerkiksi liian pitkiä kilpailukieltoja. Työsuhteen päättyessä työntekijää voi koskea kilpailukielto. Silloin työntekijä ei voi tietyn ajanjakson aikana työskennellä kilpailevan työnantajan, toimeksiantajan tai yrityksen kanssa. Koko kilpailukiellon ajalta kuuluu maksaa työntekijälle korvaus”, Miina Vuorela neuvoo.

ota yhteyttä

Miina Vuorela

Asianajaja, varatuomari, Fortiksen perustaja