Vakuutukset ja vakuutusriidat

Saitko väärän korvauspäätöksen? Tiedätkö, mitä vakuutuksesi korvaa? Soveltaako vakuutusyhtiö korvausehtoja väärin?

Vakuutukset ja niihin liittyvät kysymykset tai riidat ratkeavat vakuutusoikeuden asiantuntijan, asianajaja, varatuomari Miina Vuorelan kanssa. Monet pulmat ratkeavat ennakoimalla. 

”Asianajajaan tulee olla yhteydessä jo ennen vahinkoilmoituksen tekoa. Jos vahinkoilmoituksen täyttää väärin tai huolimattomasti, ollaan ongelmissa”, Asianajotoimisto Fortis Oy:n asianajaja Miina Vuorela sanoo.

Saitko mielestäsi väärän korvauspäätöksen?

Ole ensin yhteydessä päätöksen tehneeseen vakuutusyhtiöön. Joskus asia saattaa ratketa jo yhdellä puhelinsoitolla ja tosiasioiden täsmentämisellä.

Jos päätös vaikuttaa väärältä, tulee siihen hakea muutosta muutoksenhakuohjeiden mukaisesti. 

Useimpiin lautakuntiin ja muutoksenhakuelimiin voi tehdä valituksen kuka tahansa, mutta asian hoitaminen alusta alkaen asianajajan avustuksella tehostaa ja nopeuttaa prosessia huomattavasti. Lisäksi asiantunteva asianajaja varmistaa, että sinun oikeutesi toteutuvat.

Mitä vakuutuksesi korvaa?

Vakuutussopimuksen vakuutusehdoissa määritellään, mikä kaikki katsotaan kuuluvaksi korvauskelpoisuuden piiriin. Kaikki ehdot eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä. Missään nimessä ei kannata luottaa pelkästään vakuutusyhtiön omaan tulkintaan ehtojen sisällöstä. 

Jos saat kielteisen korvauspäätöksen, ota yhteys Asianajotoimisto Fortiksen asianajajaan ja varmista, pitääkö hän vakuutusyhtiön tulkintaa perusteltuna.

MISTÄ SAAT KORVAUSTA? SELVITÄ YRITYKSESI VAKUUTUSTURVA TAITAVAN ASIANAJAJAN KANSSA

”Eri vakuutusyhtiöissä on eri ehdot, ja niiden sisällöt eroavat toisistaan. Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat ehdot, jotka se liittää vakuutussopimukseen”, sanoo asianajaja Miina Vuorela Asianajotoimisto Fortis Oy:stä.

Miina tietää mistä puhuu, koska hänellä on reilun 10 vuoden kokemus korvauslakimiehen työstä. Hän on myös ollut laatimassa vakuutusyhtiöiden vakuutusehtoja.

”Pääsääntö on, että vakuutuksen tulisi aina korvata vahinko, ja vain poikkeustapauksessa evätä korvaus. Ja ne poikkeustapaukset täytyy olla nimenomaisesti kirjattuna vakuutusehtoihin. Vakuutusehtoja tulkitaan sananmuotojen mukaisesti. Siksi täytyy olla erikseen kirjattuna, mitä ei korvata”, Miina korostaa.

ota yhteyttä

Miina Vuorela

Asianajaja, varatuomari, Fortiksen perustaja