Saitko mielestäsi väärän päätöksen?

Asianajotoimisto Fortiksen ahkerasti lukema Suomen laki -kirja, jossa on paljon kirjanmerkkejä.
Asianajotoimisto Fortiksessa tunnetaan lakikirjat ja niiden sisällöt.

Miten toimin, jos en ole tyytyväinen viranomaisen päätökseen?

Asianajotoimisto Fortis auttaa muutoksenhaussa – ota siis yhteyttä Fortiksen asianajajiin.

”Lähtökohtaisesti viranomaisen päätökseen tulee aina liittää muutoksenhakuohjeet. Jos niitä ei ole, tulee ne pyytää viranomaiselta. Tämän jälkeen asian ratkaisseelle taholle laaditaan oikaisuvaatimus, jolloin tehty päätös otetaan uudelleen käsittelyyn”, Fortiksen perustaja ja asianajaja Miina Vuorela sanoo.

Mikäli päätös pysyy muuttumattomana oikaisuvaatimuksesta huolimatta, tehdään päätöksestä valitus toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.

Saitko mielestäsi väärän korvauspäätöksen vakuutusyhtiöltä?

Ole ensin yhteydessä päätöksen tehneeseen vakuutusyhtiöön. Joskus asia saattaa ratketa jo yhdellä puhelinsoitolla ja tosiasioiden täsmentämisellä.

Jos päätös vaikuttaa väärältä, tehdään valitus muutoksenhakuohjeiden mukaisesti. Useimpiin lautakuntiin ja muutoksenhakuelimiin voi tehdä valituksen kuka tahansa, mutta asian hoitaminen alusta alkaen asianajajan avustuksella tehostaa ja nopeuttaa prosessia huomattavasti. Lisäksi asiantunteva asianajaja varmistaa, että sinun oikeutesi toteutuvat.

Jaa:

ota yhteyttä

Miina Vuorela

Asianajaja, varatuomari, Fortiksen perustaja