Mikä on oikeusturvavakuutus?

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena korvata rikos-, riita- ja hakemusasioista aiheutuneet asianajokulut. Oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä koti-, kiinteistö-, vene-, auto- ja yritysvakuutukseen.

Vakuutussopimuksesi vakuutusehdoissa on yksilöity, millaisia asioita oikeusturvavakuutuksesi kattaa. Oikeusturvavakuutuksen kohdalla on hyvä muistaa, että niihin sisältyy yleensä aina omavastuuosuus.

Kuka maksaa oikeudenkäyntikulut?

Viime kädessä jokainen vastaa itse asianajokuluistaan. Monilla on kuitenkin oikeusturvavakuutus, joka kattaa yrityksen tai yksityishenkilön asianajokulut – ainakin osittain.

Mikäli oikeusturvavakuutusta ei ole, yksityishenkilöt voivat olla oikeutettuja oikeusapuun. Silloin valtio maksaa osaksi tai kokonaan asianajokulut. Lisäksi tuomioistuin voi velvoittaa vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulusi, mikäli sitä on vaadittu, ja asia ratkaistaan sinun hyväksesi.

Asianajotoimisto Fortis huolehtii puolestasi oikeusturvavahinkoilmoituksen ja oikeusapuhakemuksen tekemisestä.

Jaa:

ota yhteyttä

Miina Vuorela

Asianajaja, varatuomari, Fortiksen perustaja