Varaudu yrityksessäsi koronaviruksen aiheuttamiin pulmiin

Älä panikoi, mutta ota haitat huomioon! Koronavirus voi vaikuttaa yrityksesi liiketoimintaan, ja siihen pitää varautua.

Kannattaa esimerkiksi tarkistaa, mitä sopimuksia yrityksesi on tehnyt, ja mihin ne velvoittavat.

– Ei ole päivänselvää, kuka vastaa ja mistä. Koronavirus ei ole sellaisenaan ylivoimainen este (Force majeure), jonka perusteella voi luistaa mistä tahansa sopimuksesta. Ylivoimainen este on myös tulkinnanvarainen ja riippuu sopimuksesta, eli se ei tarkoita kaikissa yhteyksissä samaa, asianajaja Miina Vuorela Asianajotoimisto Fortis Oy:stä kertoo.

Ylivoimainen este syntyy, jos esimerkiksi viranomainen tekee rajoittamispäätöksen. Jos viranomainen määrää, että jostain maasta ei saa toimittaa tavaraa muualle, silloin syntyy ylivoimainen este. Tai jos viranomainen määrää karanteenin, matkustuskiellon tai vaikka sulkee työpaikan.

– Jos yrityksesi ei pysty täyttämään sopimuksia, täytyy ryhtyä neuvottelemaan sopimuskumppanin kanssa ja tarkistaa, mitkä ovat sopimusehdot. Jos esimerkiksi alihankkija ei pysty toimittamaan tavaraa, koska työntekijät ovat sairaina, saattaa alihankkijalle syntyä vahingonkorvausvastuu.

Tarkista, mitä yrityksesi on sopinut

Yritysten kannattaa tarkistaa, mitä on sovittu yhteistyökumppanien ja tavarantoimittajien kanssa.

– Katsotaan yhdessä, mitä yrityksesi on sopinut ja millä ehdoin, jotta osaat varautua oikein ja riittävästi. Pidä myös huolta siitä, että yrityksesi noudattaa sopimusta niin pitkälle kuin se on mahdollista, lakimies Miina Vuorela neuvoo.

Vaikka koronavirus ei suoraan haittaisi liiketoimintaasi, kannattaa nyt tarkistaa, ettei yrityksesi aiheuta omalla toiminnallaan ongelmia. Lainopillisen neuvonantajan kanssa vältät suurimmat karikot ja pystyt toimimaan järkevästi. Varaa aika Asianajotoimisto Fortisin konsultaatioon.

Voit tarvittaessa lomauttaa henkilökuntaasi

– Jos näyttää siltä, että esimerkiksi yrityksesi tilauskanta putoaa, eikä yrityksesi pysty toimittamaan tavaraa tai palvelua, voi henkilökuntaa lomauttaa. Lomauttamisessa täytyy ottaa huomioon yrityksen taloudellinen tilanne ja työntekijöiden määrä.

Jos työntekijöitä on säännöllisesti vähintään 20, lomauttamiseenkin tarvitaan yt-neuvottelut. Muutoin perussääntönä on, että lomautuksesta täytyy ilmoittaa viimeistään 14 vuorokautta ennen lomauttamista.

Perusteita voi olla kaksi: tilapäinen työn vähentyminen tai olennaiset tuotannollistaloudelliset syyt. Koronaviruksen aiheuttamissa haitoissa on kysymys tilapäisestä työn vähentymisestä. Sen perusteella voi lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi.

– Lomautuksen aikana työntekijä saa tehdä muita töitä. Lomautuksen aikana palkan maksu katkeaa, eli yrittäjälle ei tule lomauttamisesta kuluja. Määräaikaisen työntekijän saa lomauttaa vain, jos hän on sijaistamassa vakituista työntekijää, asianajaja Miina Vuorela kertoo.

Lomautetut työntekijät saavat ammattiliitosta ansiosidonnaista päivärahaa, jos he ovat liiton jäseniä ja täyttävät työssäoloehdon. Lomautuksen päättymisestä tulee ilmoittaa 7 päivää ennen lomautuksen päättymistä.

Asianajotoimisto Fortis auttaa sinua kartoittamaan kokonaistilanteen ja tekemään lainmukaiset ja järkevät toimenpiteet. Varaa aika konsultaatioon.

Jaa:

ota yhteyttä

Miina Vuorela

Asianajaja, varatuomari, Fortiksen perustaja