Yrittäjä, varmista, että sait oikean päätöksen

Yrittäjän täytyy koronan aiheuttamana poikkeusaikana varmistaa, että esimerkiksi viranomaisten tekemät päätökset on tehty oikein perustein. Asianajotoimisto Fortiksen asianajaja Miina Vuorela on huomannut, että esimerkiksi Business Finlandin tukipäätöksiä ja takaisinperintäpäätöksiä on tehty väärin perustein.

– Osa päätöksistä on selvästi ollut vääriä. Ne ovat voineet perustua vääriin tai vanhentuneihin tietoihin. Yrittäjien täytyy siis pitää puolensa eikä mukisematta niellä ihan mitä tahansa päätöksiä, lakimies ja varatuomari Miina Vuorela korostaa.

Joissakin tapauksissa yritys ei ole saanut nähtäväkseen päätöksen perusteena olevia asiakirjoja.

– Näin ei voi olla, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta oikeuttaa näkemään omaan asiaansa liittyvät asiakirjat.

Osa päätöksistä on ollut erittäin vaikeaselkoisia. Jopa lain ammattilaisilla on ollut vaikeuksia ymmärtää, mitä joissakin päätöksissä on päätetty.

– Tämä voi johtua siitä, että tukia käsittelevä organisaatio on kasattu niin kiireesti, ettei kaikkia virkamiehiä olla välttämättä ehditty perehdyttämään vastuullisiin päätöksiin. Hyvä hallintotapa ja viranomaisen vastuu edellyttävät kuitenkin selkeitä ja ymmärrettäviä päätöksiä, Miina huomauttaa.

Hän kehottaa yrittäjiä olemaan tarkkana ja kääntymään tarvittaessa osaavan asianajajan puoleen, jotta päätöksenteon perusteet voidaan varmistaa. Asianajotoimisto Fortis on erikoistunut sopimus- ja hallintopulmien ratkaisuun.

– Ikävää on se, että tällaisissa riidoissa oikeusturvavakuutus ei korvaa asianajajan kuluja vakuutusehtojen vuoksi.

Ole tarkkana myös vakuutusyhtiöiden päätösten kanssa

Jotkut vakuutusyhtiöt ovat ryhtyneet irtisanomaan yritystoiminnan keskeytysvakuutuksia koronapandemian vuoksi. Yritysten on hyvä muistaa, että vakuutusyhtiö on edelleen korvausvelvollinen, jos vakuutustapahtuma eli yritystoiminnan keskeytys on syntynyt ennen sopimuksen irtisanomista.

– Esimerkiksi viime vuonna tapahtuneista liiketoiminnan keskeytyksistä on yhä mahdollista saada korvauksia. Kannattaa tutkia asiantuntevan lakimiehen kanssa, onko oman yrityksen kohdalla mahdollisuus hakea vakuutuskorvausta, Miina sanoo.

Jaa:

ota yhteyttä

Miina Vuorela

Asianajaja, varatuomari, Fortiksen perustaja